thebest.VELIKO.INFO
 
    "Велико Инфо-TheBest" - Безплатна Новина Няма!
За Търново І За Арбанаси І За Региона Начало І За Дарение І За Реклама І За Статия
 
 

 ДАРИТЕЛНИЦА
 
"Велико Инфо-TheBest" е независим информационен сайт работещ за създаването и изграждането на гражданско общество в региона на Старата Столица. 
  За развитието си сайта има нужда  от  средства, които могат да бъдат получени чрез доброволни дарения направени от доволни наши клиенти и читатели, с надеждата да бъдат обслужени следващия път още по-добре!
   "Велико Инфо-TheBest" поема ангажимента дарените средства да се използват само и единствено за поддържането, развитието и усъвършенстването на сайта.
Дарителите не се огласяват публично и не получават никакви допълнителни продукти, услуги, права, награди и др.

Собственик на
"Велико Инфо-TheBest" е Ганчо Петров
 
Админ: ВеликоИнфо - Ганчо Петров
Банка: Първа инвестиционна банка - В.Търново
IBAN: BG84FINV915010BGN0IYHH
BIC: FINVBGSF
Основание:
Сума:

                  
                                   


Ако желаете да получите фактура изпратете вашите данни:
фактура опростена данъчна
име/фирма 
дан.номер
БУЛСТАТ
М.О.Л.
адрес

 ако е необходимо, попълнете и

пощ.адрес

                             

Ако не сте посочили име/фирма/
  Ще считаме, че желаете да сте анонимни .
       Имайте в предвид, че при извършване на паричния трансфер ще трябва да съобщите лични данни.

 
 
   
 
 
 
 
For information on menu properties, please see http://www.milonic.com/menuproperties.php